Orucu Anlamak

Muhterem Müslümanlar!

İslam, topyekûn bir hayat tarzıdır. Oruç, namaz, zekât ve diğer tüm ibadetler, bu bütünün parçalarıdır. Tıpkı insan hücreleri gibi, dini oluşturan bu unsurlar da kendi aralarında son derece kuvvetli bir ilişkiye sahiptir. Yüce Allah, İslam’ın en önemli temel şartlarından biri olan orucu, Kuran-ı Kerim’de şöyle emretmektedir: “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”

Aziz Cemaat!

Oruç, dünyada insanları kötülüklerden alıkoyan, ahirette de cehennem azabından koruyan ve günahların bağışlanmasına vesile olan bir ibadettir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) konuyla ilgili olarak “Oruç kötülüklere ve Cehenneme karşı bir kalkan ve bir siperdir. Kim Ramazan orucunun farz olduğuna inanarak ve karşılığını yalnız Allah’tan umarak oruç tutarsa, onun bütün geçmiş günahları bağışlanır. ” buyurmuşlardır.

Değerli Kardeşlerim!

Müslüman, oruç tutmak suretiyle nefsini terbiye eder. Kendisine verilen nimetlerin kadrini kıymetini idrak eder. Fakirin, yoksulun haliyle hallenir. Bu duyguyla kendisi için değerli olan malından ve mülkünden infak etmeye çalışır. Böylelikle Müslüman, sosyal dengenin korunmasında yerini almış olur. Oruç tutmak müslümanın ahlakını güzelleştirir. Bir kimse kendisine sataşmak istediğinde “ben oruçluyum” diyerek, kavgadan uzak durur. Diline hâkim olur, kötü sözden, yalandan ve gıybetten kaçar. Kalbini, kibir, haset ve kıskançlık gibi kötü duygulardan arındırır.

Muhterem Müminler!

Oruç ibadeti, sadece Allah ile kulu arasında gösterişten uzak bir ibadettir. Bu yönüyle diğer ibadetlerden farklıdır. Bir Hadisi Kutsî’de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. “Oruç hariç, Âdemoğlunun her ameli kendisi içindir. Ancak oruç, benim içindir. Onun mükâfatını ben vereceğim.”

Değerli Müslümanlar!

Orucun mükâfatına nail olabilmek için, onu layıkıyla tutmamız gerekir. Allahın rızasına uygun olarak tutulmayan bir oruç, Efendimiz (s.a.v)’in buyurdukları gibi: “Oruçlu bir kimse yalan konuşmayı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmedikçe, Allah, o kişinin aç ve susuz kalmasına bir değer vermez” gün boyunca yemeyi ve içmeyi terk ederek aç durmaktan öteye gitmez.

Muhterem Müslümanlar!

Mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların ve yapmış olduğumuz tüm ibadetlerin kabülü temennisiyle güzel bir Ramazan geçirmenizi Yüce Rabbimizden niyaz diliyorum.

Hazırlayan: Hüseyin ŞEN
Demirkapı Camii İ.H./OSMANGAZİ