Komşuluğun Önemi

Muhterem Müslümanlar!

İnsan yaratılışı ve ihtiyaçları gereği toplum halinde yaşamaya mecburdur. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek varlık ise, sadece Allah Tealadır. Bu nedenle herkes, birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır.

Ailemiz ve akrabalarımızdan sonra, problemlerimizin çözümünde yardımına başvuracağımız en yakın kimseler, komşularımızdır. Komşularımızla iyi geçinmek; başta Allah Teâlâ’nın emri, sonra da peygamberimiz (sav)’ in tavsiyesidir. Nitekim Cenab-ı Hak hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede: “Allaha ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya -babaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşlara, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz ki Allah Teâlâ kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez’’. buyurmaktadır.
Peygamberimiz (sav) de: “Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. ’’ ‘’Allaha ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyi muamele etsin. Allaha ve ahiret gününe iman eden; misafirine ikram etsin. Allaha ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin veya sükût etsin. ’’Buyurmuştur.

Muhterem Müslümanlar!

Dinimiz İslam, komşu hakkı konusunda müminlere ciddi uyarılarda bulunmuştur. Bir gün sevgili peygamberimiz (sav) : “Vallahi iman etmiş olamaz.’’ diye üç defa tekrarlayınca sahabelerden biri ; “Kim iman etmiş olmaz ey Allah’ın resulü’’ diye sordu. Resulüllah (sav) Efendimiz, ‘’Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse ’’ cevabını vermiştir.
Aynı mesajı veren bir başka nebevi uyarı da şöyledir: “Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez. ’’

Hz. Peygamberimiz (sav)’in hadisleri ışığında komşuların birbirlerine karşı görevlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
-Hastalandığında ziyaretine gitmek,
-Öldüğünde cenazesine katılmak,
-Borç istediğinde imkân nispetinde yardımcı olmak,
-Darda kaldığında yardımına koşmak,
-Bir nimete kavuştuğunda tebrik etmek,
-Başına bir musibet geldiğinde teselli etmek…

Kıymetli Kardeşlerim!

Komşuluk ilişkilerimiz, Allah katındaki yerimizi belirleyecek kriterlerden biridir. Komşularımıza güler yüzlü davranalım, Onlarla selamlaşalım, iyilikte ve ikramda bulunalım, ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar gidermeye çalışalım. Onların kusurlarını araştırıp ifşa etmek yerine, örtme gayreti içinde olalım. Unutmayalım ki, olgun Müslüman komşuları ile iyi geçinen, çevresine güven veren ve daima iyilik yapan kimsedir.

Hazırlayan: Hüseyin KABAK
Ünvanı :İmam-Hatip Eskidanişment köyü /Orhaneli Bursa