Herkes Yaptığının Karşılığını Görecektir

بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُۜ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَرَهُ

Muhterem Müslümanlar!

İçinde bulunduğumuz kainatı yoktan var eden, tüm canlılara hayat veren Allah’ü teala, biz insanları bu dünyaya imtihan için göndermiştir. Bu gerçeği Kur’an-ı Kerim şöyle açıklamaktadır: “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.’’ Hayat ne kadar gerçekse, nefes alıp vermek, sevinmek, üzülmek var ise ölüm de o kadar gerçektir. Her canlının bir sonu vardır. Baki kalan, yok olmayan, ölmeyecek olan sadece Yüce Rabbimizdir.

Bizler bazen bu dünya hayatının güzelliğine kendimizi kaptırarak ölümü hiç hatırımıza getirmek istemiyoruz. Ama bu gerçekten kaçmak mümkün değildir. Kur’an-ı Kerim’de: “Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.’’ De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”

Aziz Müminler!

Hayat bedenle ruhun birleşmesi, ölüm de ruhun bedenden ayrılmasıdır. Buna göre ölüm son demek değil bilakis yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bu da Ahiret hayatıdır. Kıyamete kadar devam edecek olan kabir hayatı yani berzah âlemi bizim için ahirete geçiş aşamasıdır.

Hepimiz öldükten sonra dirilecek ve bu dünyada yaptığımız her işten hesaba çekileceğiz. Bunun sonucunda da herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ahiret hayatı sonsuz bir hayattır. Yani orada artık ölüm yoktur. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de’’“Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir.” buyurmaktadır.

Değerli Müminler!

Bizler Allah’tan geldik ve yine Allah’a döneceğiz. Allah’ın en sevgili kulu Hz. Peygamber (sav)’de vefat etti. Son nefesini ‘’Refiki Ala’ya yani Yüce Dosta ‘ diyerek verdi. Sayılı nefeslerimizin bir gün biteceğini ve Yüce Rabbimize kavuşacağımızı, yapıp ettklerimizden mutlaka hesaba çekileceğimizi hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Ebedi olan ahiret yurdunda rahat etmek istiyorsak, geçici olan şu dünya hayatında Rabbimizin emir ve yasaklarına uyalım. Kul hakkına dikkat edelim. İbadetlerimizi yapalım. Yüce Rabbimizin razı olacağı bir kul olup, son nefesimizi iman ile verebilmenin gayreti içinde olalım.

Hutbemizi Rabbimizin herbirimize gönderdiği ilahi mesajı Kur’an-ı Kerim Zilzâl Sûresi 7 ve 8. ayetleri ile bitirelim. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”

Hazırlayan :Yücel BASRİK
Unvanı :Hacıbaba C.M-Kay. MUDANYA