Peygamberlerin Hayatları

Bütün peygamberlere iman etmek, müslümanlıkta esastır. Peygamber, haber veren kimse demektir. Allahu Tealâ'nın kullarına dinlerini bildirmek için görevlendirdiği seçkin insanların her birine "Peygamber" denir. Bu zatlar Yüce Allah'ın birer elçisi demektir.

Peygambere Nebî de denir. Resûl de denir.Yeni bir kitap ve şeriatla bir ümmete gönderilmiş olan zata Resûl veya Mürsel, başka bir peygamberin şeriatına bağlı olarak gelen peygambere de Nebî denmiştir.Her Resûl, Nebîdir. Ancak her Nebî, Resûl değildir.

Nebî isminin çoğulu Enbiyâ'dır.
Resûl'ün çoğulu Rusül'dür.
Mürsel'in çoğulu da Mürselîn'dir.

Peygamberlerin ilki Hz.Âdem(a.s), sonuncusu ise Hz.Muhammed(s.a.v)'dir.
Bu iki peygamber arasında birçok peygamber gelmiştir. Sayısını ancak Allah(c.c) bilir.

Kur'an-ı Kerim 'de adı geçen 25 peygamber vardır. Bunlar:

1.Hz.Âdem (a.s.)
2.Hz.İdris (a.s.)
3. Hz.Nuh (a.s.)
4. Hz.Hûd (a.s.)
5. Hz.Sâlih (a.s.)
6. Hz.İbrâhim (a.s.)
7. Hz.Lût (a.s.)
8.Hz.İsmâil (a.s.)
9. Hz.İshâk (a.s.)
10. Hz.Yâkup (a.s.)
11. Hz.Yusuf (a.s.)
12. Hz.Eyyûb (a.s.)
13.Hz.Şuayb (a.s.)
14. Hz.Mûsâ (a.s.)
15. Hz.Hârun (a.s.)
16. Hz.Dâvud (a.s.)
17. Hz.Süleyman (a.s.)
18. Hz.İlyas (a.s.)
19. Hz.Elyesa (a.s.)
20. Hz.Zülkif (a.s.)
21. Hz.Yunus (a.s.)
22. Hz.Zekeriyyâ (a.s.)
23. Hz.Yahyâ (a.s.)
24. Hz.Îsâ (a.s.)
25. Hz.Muhammed (a.s.)